Zebranie Sprawozdawcze Kół / Konferencja Delegatów

 

Stowarzyszenie Ogrodowe PZD
Zarząd ROD “Skarbówka”
zaprasza wszystkich Członków
na
Zebranie Sprawozdawcze Kół / Konferencję Delegatów


W dniu 25 kwietnia 2018 roku
– zebranie Koła nr 1

Początek obrad:
godz. 16:00 / w I terminie
godz.16:30 / w II terminie

W dniu 26 kwietnia 2018 roku – zebranie Koła nr 2

Początek obrad:
godz. 16:00 / w I terminie
godz. 16:30 / w II terminie

W dniu 28 kwietnia o godz. 11:00 odbędzie się Konferencja Delegatów.

Zgodnie z §56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w zebraniu sprawozdawczym / konferencji delegatów ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na zebranie sprawozdawcze / konferencję delegatów musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.
17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej Działkowców.
18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16-26.04.2018 w godz. 10:00-12:00 w Biurze Zarządu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *