Historia

 

Ogrodnictwo działkowe na ziemiach polskich liczy już 120 lat. Wkład działkowców szczecińskich w ten wieloletni dorobek rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Na Ziemiach Odzyskanych istniało wówczas 135 tysięcy działek, z czego Szczecinowi przypadało 7 tysięcy działek.

Działki te były założone i zagospodarowane przez Niemców, jednak zaniedbane i zniszczone przez działania wojenne. Do typowych ogrodów poniemieckich w naszym mieście należy m.in. ROD ” Skarbówka”.

W minionym roku Nasz Ogród obchodził 70- lecie istnienia.

DyplomDyplom 70- lecie

 

Puchar 70- lecie 2 Puchar 70- lecie 1

 

Zarys historyczny Rodzinnych Ogrodów Działkowych “Skarbówka”

 

Historia naszego ogrodu jest bardzo długa i bogata. W tym miejscu pragniemy przedstawić jedynie najważniejsze daty, wydarzenia i osoby ją tworzące.

Już w 1947 roku grupa aktywistów Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych (stąd późniejsza nazwa ogrodu „Skarbówka”) objęła w administrowanie tereny ogrodowe położone na Wzgórzu Arkońskim. Ich powierzchnia wynosiła 53,5 ha, z czego około 30 ha to park leśny, stawy i nieużytki a  na pozostałych ponad 20 ha mieściło się 395 działek użytkowanych i 65 zaniedbanych. Organizatorzy ogrodu to: Feliks Kossakowski (pierwszy prezes), Michał Koch, Franciszek Matusiak, Jan  Krościk, Stanisław Machowiak, Antoni Gałecki i Zygmunt Dubikowski.

W 1952 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych rozpoczęło meliorację szczegółową. Rok później podjęta została decyzja o budowie sieci wodociągowej. W ciągu kilku lat woda została doprowadzona do każdej z działek. Doprowadzona też została linia energetyczna oraz telefoniczna. Teren ogrodu poszerzył się o kolejne 10 ha. „Skarbówka” wzbogaciła się również o wiele urządzeń pomocniczych oraz pomieszczeń administracyjnych, zarówno nowych jak i tych wyremontowanych. Powstał budynek cieplarni ogrodowej oraz dodatkowe pomieszczenia magazynowe.

W 1972 roku działkowcy przystąpili do zagospodarowania zbiornika wodnego od strony ulicy Chopina. W 1980 roku kolejne dwa zbiorniki wodne, po ich oczyszczeniu, oddano w użytkowanie amatorom hodowli ryb.

W latach 1974-1980 wykonano bitumiczną nawierzchnię drogi w głównych alejach ogrodowych, o łącznej powierzchni 8.026 m2. W kolejnych latach nastąpiła dalsza budowa dróg, utwardzanie alejek ogrodowych, ale także elektryfikacja i budowa nowych ujęć wody.

W 1984 roku nasz ogród zajmował powierzchnię 64,38 ha i został uznany za największy w całym województwie.  Krajowa  Rada PZD uhonorowała nas również dyplomem za zajęcie I miejsca w konkursie na Najlepszy Ogród.

Rok 1988 to przejęcie przez miasto części działek rekreacyjnych. Decyzja ta była wówczas dość kontrowersyjna i wzbudzała wiele różnorodnych, często skrajnych emocji.

Lata dziewięćdziesiąte ze względu na fakt, że był to okres dynamicznych zmian politycznych w naszym kraju, nie przysparzają dobrej atmosfery wokół PZD i ogrodów.

XXI wiek przyniósł nowe rozwiązania i pozwolił na rozwinięcie skrzydeł. Związek stał się stowarzyszeniem ogrodowym i podlegał zarówno ustawie o ROD jak i ustawie o stowarzyszeniach.

Zmienił się też sposób użytkowania działek, z  warzywno-ogrodniczych na zdecydowanie bardziej rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ogród nadal pełni jednak funkcję integrującą. Służyły temu przez te wszystkie lata i nadal służą, organizowane różnorodne imprezy typu: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Działkowca itp.

W ostatnich latach znacząco poprawiła się baza lokalowa, wyremontowana sala i nowe zaplecze kuchenne sprzyjają organizacji spotkań towarzyskich. Powstał również nowy plac zabaw dla dzieci.

O szczegółach podejmowanych działań, akcjach i wydarzeniach organizowanych na przestrzeni lat w naszym ogrodzie oraz osobach, które wniosły znaczący wkład w jego rozwój, przeczytać można w bogatej w dokumentację fotograficzną Kronice Ogrodu dostępnej w budynku Zarządu.