Fauna i Flora

Szczecin zaliczany jest do miast o wyjątkowo urozmaiconej i bogatej szacie roślinnej. Z punktu widzenia możliwości wypoczynkowych i rekreacyjnych największą wartość przedstawiają duże kompleksy zieleni, do których obok lasów miejskich i parków należą także ogrody działkowe.

Nasz ogród jest jednym z największych, położony w północno-zachodniej części miasta, pomiędzy osiedlami Arkońskie-Niemierzyn, Osów i Warszewo. Zajmuje falisty teren, którego najwyższy punkt osiąga 120 m n.p.m.

Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Lasku Arkońskiego, który porasta las mieszany, głównie sosna zwyczajna, buk zwyczajny oraz dąb, brzoza brodawkowata, topole, olsza czarna.

Wszystkie te gatunki drzew, a także świerk i modrzew odnaleźć można również u nas. Kilkusetletnie dęby i buki stanowią ekosystem i objęte są ochroną.

Na terenie ROD “Skarbówka” znajdują się trzy jeziorka nazywane: Jasny Staw, Cichy Staw i Szary Staw.

Jasny Staw – niewielki staw zlokalizowany w północnej części szczecińskiego osiedla Niemierzyn. Jest to największy z trzech zbiorników wodnych położonych na terenie Ogrodków Działkowych „Skarbówka’’, które znajdują się na wschód od ul. Fryderyka Chopina.

 

Cichy Staw – niewielki staw zlokalizowany w północnej części szczecińskiego osiedla Niemierzyn. Jest to drugi pod względem wielkości zbiornik wodny położony na terenie Ogrodów Działkowych “Skarbówka”.

 

Szary Staw – niewielki staw zlokalizowany w północnej części szczecińskiego osiedla Niemierzyn. Jest to najmniejszy pod względem wielkości z trzech zbiorników wodnych położonych na terenie Ogrodków Działkowych “Skarbówka”.

Do najcenniejszych miejsc uznanych za pomnik przyrody należy:

Wysepka torfowa zwana Mszarnym Skarbkiem o powierzchni 0,04 ha położona na jednym ze stawów.

Fot. Mszarny Skarbek

W wodach naszych jeziorek żyje wiele gatunków ryb oraz żaby: jeziorkowa, wodna, śmieszka i trawna. Spośród gadów spotkać można jaszczurkę, padalca zwyczajnego czy też zaskrońca.

W grupie ssaków często tu spotykanych są sarny, dziki, lisy, wiewiórki, tchórze, łasice i kuny domowe.

Powszechnie spotykanymi ptakami natomiast są gawrony, wrony, szpaki, sroki, wróbel domowy, sierpówka, grzywacz, kos, sikory, trochę rzadziej pustułka, jaskółka oknówka, jeżyk, dzwoniec, mazurek i pięknie śpiewająca zięba. Na pływającej wysepce natomiast gniazduje czapla siwa oraz kaczka łyska.