AktualnościOpłaty w 2021 roku – obowiązują nowe stawki

Zarząd ROD Skarbówka informuje Państwa, że w 2021 roku obowiązują opłaty naliczane według poniższych stawek.

Lp Należność za m2/ m3/ kWh Kwota
1 Opłata roczna za działkę m2 x pow. dz. 0,86/m2 w tej kwocie 0,09 zł do OZ PZD Szczecin
2 Ochrona ogrodu miesięczna 12 zł
3 Monitoring ogrodu (kamery) miesięcznie 2 zł
4 Opłata za modernizację sieci wodnej rocznie 20 zł
5 Opłata za modernizację sieci elektr. rocznie 20 zł
6 Opłata za wywóz śmieci rocznie 130 zł
7 Opłata za wywóz śmieci (stale użytkujący) miesięcznie 18 zł od osoby
8 Opłata za zużytą wodę 6,1 zł / m3
9 Opłata za zużytą energię elektryczną 0,82 zł / kWh
10 Kaucja medialna rocznie 80 zł

Zlikwidowany został ryczałt za wodę w wysokości 120 zł.


Nagroda Prezesa

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze!

W dniu 8 listopada tego roku na terenie ogrodu „Przyjaźń” w Szczecinie odbyło się spotkanie Okręgowej Rady PZD podsumowujące obchody 40-lecia PZD w województwie zachodniopomorskim. Podsumowano na nim dorobek ogrodów w naszym regionie. Wspomniano o problemach i omawiano sposoby ich rozwiązania. Pracę OZ PZD w Szczecinie podsumował Pan I Wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak. W swoim wystąpieniu podziękował osobom, które w sposób szczególny na co dzień w zarządach rozwiązują problemy swoich małych lub większych społeczności ogrodowych jak również w OZ PZD. Po rzeczowej dyskusji przyszedł czas na podsumowania i wyróżnienia. Miło mi poinformować Państwa, że Prezes Krajowej Rady PZD Pan Eugeniusz Kondracki wyróżnił mnie dyplomem Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców oraz okolicznościowym medalem 40-lecia PZD Bene meritus (dobrze zasłużony). Jest to duże wyróżnienie dla mnie, którego absolutnie nie oczekiwałem. Jednocześnie jest to też wyróżnienie dla wszystkich członków zarządów, którzy przez okres minionych 20 lat pracowali razem ze mną, dla dobra naszego ogrodu.


Niewątpliwie jest to bardzo duża zasługa działkowców, którzy też bardzo aktywnie angażowali się i robią to nadal, we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia jakie organizujemy w naszym ogrodzie. Wszystkim działkowcom, członkom byłych i obecnego zarządu ROD Skarbówka serdecznie dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

Prezes Zarządu ROD Skarbówka


Komunikat

Informujemy, że we wtorek 2 listopada 2021 r. (Dzień Zaduszny) NIECZYNNE będzie Biuro Zarządu oraz Kasy.


Konferencja Delegatów

W dniu 21 sierpnia 2021 roku odbyła się w Naszym Ogrodzie Konferencja Delegatów. Delegaci zostali wybrani na okres czterech lat na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2019 roku. W konferencji wziął udział Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców mgr Tadeusz Jarzębak pełniący również funkcję I Wiceprezesa Rady Krajowej PZD. Prezes ROD “Skarbówka” p. Waldemar Marek otwierając konferencję powitał serdecznie Gościa oraz zebranych Działkowców. Następnie przedstawił zebranym sprawozdanie z pracy Zarządu za miniony rok. Swoje sprawozdanie przedstawiła też z ramienia Komisji Rewizyjnej p. Łucja Krzyształowska, a stan finansów omówiła księgowa Ogrodu p. Teresa Kostencka.

Pan Prezes OZ PZD w swoim wystąpieniu podsumował 40 lat jakie przebył związek oraz przedstawił plany i zadania jakie stoją przed działkowcami. Omówił także zagrożenia jakie się pojawiają i sposoby jak im przeciwdziałać. W trakcie obrad jednomyślnie podjęto szereg ważnych uchwał, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Ogrodu w najbliższym roku.

Z okazji 40 lecia PZD Prezes Jarzębak wręczył zasłużonym Działkowcom okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia. Drobne upominki z tej okazji wręczył też Prezes Ogrodu.

Nad bezpiecznym przebiegiem spotkania czuwał jej przewodniczący p. Lech Bochyński. Konferencję zamknął i podziękował zebranym za udział Prezes Ogrodu p. Waldemar Marek.

Zdjęcia ze spotkania znaleźć można w naszej galerii (kliknij tu aby otworzyć).


Godziny pracy kas w okresie wakacyjnym

 • 29.06 – kasy nieczyne
 • 06.07 – kasy czynne w godz. 13:00-17:30
 • 13.07 – czynna tylko kasa z opłatami za prąd i wodę w godz. 13:00-17:30
 • 20.07 – kasy czynne w godz. 13:00-17:30
 • 27.07 – czynna tylko kasa opłatami za prąd i wodę w godz. 16:30-19:00
 • 03.08 – kasa z opłatami za działkę czynna w godz. 13:00-19:00, kasa z opłatami za prąd i wodę czynna w godz. 16:30-19:00
 • 10.08 – kasa z opłatami za działkę czynna w godz. 13:00-19:00, kasa z opłatami za prąd i wodę czynna w godz. 16:30-19:00
 • 17.08 – kasa z opłatami za działkę czynna w godz. 13:00-19:00, kasa z opłatami za prąd i wodę czynna w godz. 16:30-19:00
 • 24.08 – kasy czynne w godz. 13:00-17:30
 • 31.08 – kasy czynne w godz. 13:00-17:30

Uwaga Działkowcy, przestrzegajmy przepisów!

W związku z pojawiającymi się przypadkami samowolnego przesuwania granic działki, a zdarza się to niekiedy podczas budowy lub remontu ogrodzenia, Zarząd ROD Skarbówka przypomina o konieczności stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD o czym stanowią zapisy Regulaminu ROD par.5 pkt 2, par.9 pkt 4 oraz par.38 i par.40 pkt 1.

W razie pojawiających się wątpliwości należy skontaktować się z Zarządem ROD “Skarbówka”.


Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców

Na mocy Ustawy z dnia 6 maja 1981 roku powstał samodzielny Polski Związek Działkowców. Przejął on wszystkie ogrody działkowe tworzone od początku XX wieku. Przez te lata wykonał ogrom pracy tworząc z ogrodów o różnym charakterze jeden organizm. Zachęcamy do zapoznania się z dorobkiem minionych 40 lat, przedstawionym w materiale “Uroczyste VIII Posiedzenie Krajowej Rady PZD w 40-tą Rocznicę Powstania Polskiego Związku Działkowców” znajdującym się na stronie Polskiego Okręgu Działkowców – Oddział w Szczecinie.


Prosta kalkulacja opłat za użytkowanie ogrodu w ROD Skarbówka


Pandemia koronawirusa a ROD Skarbówka

W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin. Dotyczy to w szczególności:

1) zakazu zgromadzania się w częściach wspólnych ROD i na działkach;

2) zachowywania dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD oraz w miejscach takich jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki, wspólne hydranty, parkingi, place zabaw itp.

3) obowiązku zakrywania ust i nosa na ternach ogólnych ROD.

Wiosna to okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna. Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizownie tych działań, aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia.

Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD. Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcai, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefoniczej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztą.

Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowedzialne postępowanie i decyzj, które pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności. Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych na niebezpieczeństwo. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba.

Krajowy Zarząd PZD widzi i decenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie i w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

PREZES
Eugeniusz KONDRACKI


Ogłoszenie

W związku z wprowadzoną przez ENEA S.A. podwyżką stawek opłat w 2021 roku, od dnia 01.01.2021 roku cena energii elektrycznej w ROD Skarbówka wynosi 79 groszy za 1 kWh. Kwota ta obejmuje koszty energii elektrycznej, inne opłaty związane z jej przesyłem oraz opłatę mocową.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo

W związku z dramatycznym zdarzeniem podczas prac przy studzience wodomierzowej, śmierć Naszego Działkowca, apelujemy o zachowanie daleko idącej ostrożności podczas wszelkich tego typu prac wykonywanych na działce. Wskazanym jest posiadanie asekuracji, dbajmy o siebie wzajemnie!


Broszury informacyjne

Zarząd ROD Skarbówka informuje, że w Biurze dostępne są bezpłatne broszury informacyjne dla Działkowców PZD wydane ze środków KR PZD. Zachęcamy – przychodźcie w każdy wtorek, weźcie, czytajcie, stosujcie:)


Nasz Ogród w czasie pandemii

Zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady oraz OZPZD Zarząd ROD Skarbówka prowadzi swoją działalność przestrzegając ściśle obowiązującego reżimu sanitarnego. Działkowcy regulujący swoje zobowiązania finansowe kierowani są do okienka kasowego pojedynczo, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

Oczekujący w kolejce przed Biurem Zarządu obowiązkowo posiadają maseczki zakrywające usta i nos. Dbamy również o przestrzeganie dystansu społecznego zachowując dwumetrową odległość.

Podobnie wygląda sytuacja podczas załatwiania formalności w sekretariacie Biura Zarządu. Prezes Ogrodu omawia bieżące tematy i rozwiązuje problemy w indywidualnych rozmowach. Miejscem spotkań jest przestronna świetlica działkowa.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie staramy się zabezpieczyć funkcjonowanie Ogrodu, wykazując się jednocześnie dużą troską o bezpieczeństwo pracowników i działkowców.


COVID 19 – ograniczenia


Ogłoszenie pilne! Opłaty za media


Sprawozdanie z Konferencji Delegatów Naszego Ogrodu

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady i wytycznymi dotyczącymi przestrzegania zasad dystansu społecznego, w dniu 22 sierpnia 2020 roku w Domu Działkowca ROD Skarbówka odbyła się Konferencja Delegatów Naszego Ogrodu.

Na spotkanie przybyli delegaci, którzy zostali wybrani przez działkowców na zebraniu sprawozdawczym za rok 2019. Reprezentowali oni wszystkie sektory Naszego Ogrodu. Z grona wybranych delegatów w konferencji uczestniczyło 65%, w związku z tym zebranie miało kworum i uchwały przez nich podjęte są ważne i obowiązujące wszystkich Działkowców.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem skrócony został czas wystąpień nad sprawami ogólnymi, skupiając się nad szczegółami preliminarzy i planów pracy za rok 2019 oraz tych na 2020 rok.

Dyskusja była bardzo merytoryczna i rzeczowa. Uchwały jakie miała za zadanie podjąć Konferencja Delegatów, zostały po szczegółowej analizie przyjęte jednogłośnie. Treść podjętych uchwał zostanie udostępniona na tablicach informacyjnych Naszego Ogrodu.

Zarząd ROD Skarbówka
Prace porządkowe na terenie Zarządu ROD Skarbówka

W dniu 21 sierpnia w “pocie czoła” w przenośni i dosłownie, bo słońce grzało mocno, zebrała się grupa osób dobrej woli, aby poprawić estetykę najbliższego otoczenia.

Oczyszczono klomby, trawniki oraz podjazdy asfaltowe. Prezes Ogrodu, będąc sam mocno zaangażowany w trakcie prac porządkowych, nie zapomniał również o skromnym poczęstunku oraz zimnych napojach dla strudzonych 😉

Wszystkim, którzy zechcieli poświęcić swój czas i energię dla dobra wspólnego, serdecznie dziękujemy!
Harmonogram pracy kas w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)

07.07.2020 r. – tylko opłaty za działkę i śmieci w godz. 13:00-17:30

14.07.2020 r. – kasy nieczynne

21.07.2020 r. – kasy czynne w godz. 13:00 – 19:00

28.07.2020 r. – tylko opłaty za prąd i wodę w godz. 13:00 – 17:30

04.08.2020 r. – opłaty za działkę i śmieci 13:00 – 19:00,
opłaty za prąd i wodę 16:30 – 19:00

11.08.2020 r. – opłaty za działkę i śmieci 13:00 – 19:00,
opłaty za prąd i wodę 16:30 – 19:00

18.08.2020 r. – opłaty za działkę i śmieci 13:00 – 19:00,
opłaty za prąd i wodę 16:30 – 19:00

25.08.2020 r. – kasy czynne w godz. 13:00 – 17:30


Uwaga! Ważny Komunikat

W związku z ogłoszonym w naszym kraju zagrożeniem epidemicznym Biuro Zarządu ROD Skarbówka ogranicza częściowo swoją działalność. Opłaty za prąd i wodę można, jeszcze płacić w Kasie Ogrodu w każdy wtorek godz. 13.00-17.30

Jednocześnie Zarząd zwraca się z prośbą o wcześniejsze regulowanie zaliczkowo opłat za działkę za 2020 rok w wysokości 600 zł na konto bankowe ROD Skarbówka z podaniem numeru działki.

Numer rachunku bankowego:
09 1540 1085 2001 5317 8969 0001

Dziękujemy za zrozumienie i apelujemy o zachowanie ostrożności i dbanie o zdrowie.


Zarządzenie i apel Zarządu ROD Skarbówka

W związku z panującą epidemią koronawirusa wprowadza się bezwzględny ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE OGRODU OSÓB OBCYCH, nie będących dzierżawcami działki.

Zakaz obejmuje również osoby i firmy zewnętrzne wykonujące prace remontowe i budowlane tj, budowa altan, szamb, ogrodzeń.

Zakaz nie obejmuje naszych działkowców i ich najbliższej rodziny. Apelujemy jednak o ograniczenie aktywności do niezbędnego minimum.

Informujemy, że zarówno świetlica jak i plac zabaw zostały zamknięte.

Zachowajmy zdrowy rozsądek podczas pobytu oraz przestrzegajmy obowiązujących rygorów.

Ze szczegółami oraz interpretacją prawną obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotowych regulacji można zapoznać się na PZD.pl.


Ważny apel!

Zarząd ROD Skarbówka zwraca się z prośbą o selektywne usuwanie z działki odpadów, dokładną segregację śmieci i restrykcyjne przestrzeganie obowiązujących obecnie zasad.

Apelujemy o to, aby do kontenerów trafiały tylko niezbędne do usunięcia odpady komunalne!

Pozostałe odpady typu szkło, metal, plastik na razie nie będą przyjmowane. Nie zapełniajmy kontenerów takimi odpadami, które możemy przetrzymać lub zutylizować poza ogrodem. Nie stwarzajmy miejsca, które może być niebezpieczne zarówno dla naszych pracowników jak również innych działkowców.

Ze względu na obecny stan epidemiczny w kraju zmuszeni jesteśmy do ograniczenia aktywności, działamy w trybie awaryjnym i nie posiadamy dostatecznych sił, aby na bieżąco usuwać nadmierne ilości odpadów. Zwracamy się również z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą i energią elektryczną. Liczymy na Państwa odpowiedzialność i współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dziękujemy i pozostajemy pełni nadziei na szybki powrót do normalności.


Naprawiamy, usprawniamy!

Wykorzystując sprzyjającą pogodę postanowiliśmy podjąć się robót modernizujących naszą sieć wodną. Istniejąca obecnie w Naszym Ogrodzie sieć wodna wykonywana była przy bardzo ograniczonych środkach finansowych i wymaga usprawnienia. Prace obecnie skupiają się głównie na zasuwach wodnych. Tam gdzie jest to konieczne instalowane są nowe zasuwy. Pozwoli to nam przy ewentualnych awariach na szybkie odcięcie wycieku i niedopuszczenie do zbędnej utraty dużych ilości wody.Wybory do Okręgowego Zarządu PZD

Miło nam poinformować, że w wyniku wyborów w skład nowej Rady Okręgowej Zarządu PZD w Szczecinie wszedł Prezes Naszego Ogrodu p. Waldemar Marek.

Komisję Rewizyjną Okręgowego Zarządu PZD zasilił wiceprzewodniczący ds. technicznych ROD Skarbówka p. Krzysztof Kowalik.

Gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju PZD.


Przepraszamy!

Pragniemy przeprosić za niedogodności, jakie pojawiły się we wtorek podczas wnoszenia opłat w siedzibie Zarządu. Dzień 14 stycznia 2020 r. był pierwszym dniem uruchomienia nowego systemu komputerowego.

Nowe komputery połączone w jedną sieć mają za zadanie usprawnić obsługę Działkowców. Jednak nie udało się w praktyce uniknąć pewnych błędów, co przy dużej ilości petentów przełożyło się na uciążliwą kolejkę i towarzyszący temu stres.

Dołożymy wszelkich starań, aby sytuacja taka nie miała miejsca w przyszłości, a docelowo obsługa Państwa płatności była szybka i sprawna.

Zarząd ROD Skarbówka


Jaśniej, taniej i bezpieczniej

Pragniemy poinformować, że na terenie Naszego Ogrodu trwa wymiana żarówek na energooszczędne. Mając na uwadze wzrost cen energii elektrycznej oraz widząc potrzebę modernizacji oświetlenia, Zarząd postanowił zakupić i wymienić 50 sztuk żarówek energooszczędnych o podwyższonej mocy. Pozwoli to na znaczne zaoszczędzenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz sprawi, że będzie jaśniej i bezpieczniej.


Wigilia w ROD Skarbówka w Szczecinie

Uroczysta Wigilia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Skarbówka w Szczecinie odbyła się 20 grudnia 2019 roku.

W pięknie oświetlonej sali, przy choince z ozdobami świątecznymi, w blasku świec, przy obficie zastawionych wigilijnymi daniami stołach, rozpoczęło się to wyjątkowe spotkanie. Uczestnikami spotkania byli użytkownicy ROD Skarbówka oraz zaproszeni goście. Spotkanie otworzył Prezes ROD Skarbówka Waldemar Marek. W imieniu całego Zarządu ROD, powitał wszystkich gości, wymieniając zaproszone osoby.

Wśród zaproszonych gości byli:

  • – pierwszy Wiceprezes

K

  • rajowej

R

  • ady

P

  • olskiego

Z

  • wiązku

D

  • ziałkowców w Warszawie, Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie,

Tadeusz Jarzębak

  ,
  • – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie-Osów,

ks. kan. dr Robert Masalski

  ,
  • – Proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie,

ks. kan. dr Krzysztof Cichal

  ,
  • – Radna Szczecina

Maria Myśliwiec

  , Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn,
  • – przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Osów:
   • • Przewodnicząca Zarządu

Iwona Świątkowska

   • ,
   • • Wiceprzewodnicząca Zarządu

Wiesława Krupińska

  • .
  • – przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedle

Skarbówek

  • :
   • • Prezes

Janusz Fiszer

   • i członkowie Zarządu:

Robert Sambor

   • i

Mateusz Wiankowski

  • .

dr n. med. Adam Krzyształowski

  • z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Arkońska

  • , wraz z mamą

Łucją

  • – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ROD

Skarbówka

  .

dr inż. of. naw. Ryszard Krupiński

  , Akademia Morska w Szczecin,
  • – Dyrektor Działu Zabezpieczenia PAZIM Radisson Blu,

płk Antoni Rojek

  ,

mgr inż. Michał Krupiński

  , Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujscie SA,
  • – przedstawiciel Komisariatu Policji Szczecin – Pogodno:

asp. Dzielnicowy Michał Serewiś

  ,
  • – przedstawiciel Straży Miejskiej w Szczecinie

st. insp. Mirosław Matuszewski

  .

Prezes Waldemar Marek powitał serdecznie cały, dziewięcioosobowy Zarząd ROD Skarbówka, członków Komisji Rewizyjnej oraz gospodarzy rejonów ROD, wraz z rodzinami.

Witając zaproszonych gości, Prezes ROD, przekazał także słowa od Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka. Prezydent nie mógł skorzystać z zaproszenia, ale przekazał, w rozmowie telefonicznej, serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom spotkania, Zarządowi i użytkownikom ROD Skarbówka. Prezydent Miasta życzył wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku oraz wszelkiej pomyślności.

Po przywitaniu wszystkich gości, Prezes ROD Waldemar Marek skierował ciepłe, serdeczne słowa do zebranych. Mówił o przesłaniu jakie niesie czas Świąt Bożego Narodzenia, czas nadziei, refleksji i zwrócenia się ku drugiemu człowiekowi. Zwrócił uwagę, jak niepowtarzalna jest atmosfera polskiej Wigilii, czasu pojednania, otwarcia na bliskich i na potrzeby innych, którzy być może tej pomocy potrzebują.

Prezes złożył serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2020 wszystkim obecnym na spotkaniu, a za ich pośrednictwem, wszystkim użytkownikom ROD Skarbówka i ich rodzinom. Wyraził również nadzieję, że nadchodzący rok 2020 przyniesie wiele satysfakcji oraz pozwoli na realizację planów i zamierzeń wszystkim działkowcom, a zdrowie i pomyślność będzie im towarzyszyć przez cały rok.

Na początku spotkania do zebranych swoje wystąpienie skierował również wiceprezes Krajowej Rady PZD – Prezes Zarządu Okręgowego PZD w Szczecinie, pan Tadeusz Jarzębak. W swoim wystąpieniu podsumował pracę PZD w 2019 roku. Wyraził słowa uznania dla Prezesa ROD Skarbówka i całego Zarządu, za całoroczną pracę i współpracę z Zarządem Okręgowym PZD. Prezes Zarządu Okręgowego PZD, w wystąpieniu podkreślił jednocześnie, że współpraca wszystkich uczestników ruchu działkowego daje dobre efekty i nadzieję na pomyślną realizację zadań w roku 2020. Prezes złożył również, w imieniu swoim i całego Zarządu Krajowego i Okręgowego, życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania.

Uroczyste rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej nastąpiło po wystąpieniu ks. kan. dr. Krzysztofa Cichala, który po krótkiej modlitwie zachęcił do dzielenia się opłatkiem i przekazywania życzeń. Po uroczystej chwili, gdy wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia, nastąpiła część kulinarna spotkania. Na stołach pojawiły się wigilijne potrawy: pierogi, barszcz z uszkami, ryby, sałatki i wiele innych. Goście mogli również korzystać z ciast i deserów ustawionych na osobnym stole. Uczestnicy spotkania spożywali wieczerzę, czerpiąc jednocześnie radość z wzajemnych rozmów, kontaktu i możliwości spotkania.

Dla młodszych dzieci, obecnych na spotkaniu, przygotowano pod choinką paczki ze słodyczami, które wręczono im w trakcie spotkania.

Goście obecni na sali byli zachęcani do wpisywania się do, wyłożonej w sali, Księgi Pamiątkowej ROD Skarbówka, a także jej przeglądania. Księga ta prowadzona jest prawie od początku istnienia ROD, jej zawartość przedstawia wiele historycznych wydarzeń z życia Ogrodu. Jest szansa, że po zapełnieniu kart, Księga zostanie zgłoszona do konkursu i wyróżnienia przez Centralę PZD. Goście z przyjemnością skorzystali z zaproszenia i pozostawili swe serdeczne wpisy na kartach księgi, uzupełniając historię o kolejne, radosne wydarzenie.

Szczególnie uroczysty moment nastąpił, gdy rozległy się kolędy, zaintonowane z towarzyszeniem gitary i śpiewu pani Kasi Tarnowskiej. Muzyczna cześć spotkania była wspomagana śpiewem pani Ani Dąbrowskiej, która razem z zespołem wykonała nie tylko kolędy, ale również utwory o pozytywnym przesłaniu, wprawiające w dobry nastrój wszystkich słuchaczy. Wszyscy uczestnicy spotkania chętnie dołączyli się do śpiewu kolęd. W ten uroczysty wieczór echo niosło dźwięki i słowa staropolskich kolęd, wśród wyniosłych drzew, na rozległym terenie całego ROD Skarbówka.

Ten uroczysty wieczór trwał długo, w wyjątkowej, świątecznej atmosferze, w bogato udekorowanej świetlicy ROD. Wszyscy uczestnicy spotkania chętnie przyznają, że takie spotkania wigilijne na terenie ROD Skarbówka mają wyjątkową, niepowtarzalną atmosferę!

Wielkie podziękowania należą się również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego świątecznego spotkania. Dzięki nim, wszyscy uczestnicy mieli możliwość wejścia w niepowtarzalną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2020.

Sprawozdanie przygotowali:

  • • Waldemar Marek, Prezes Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Skarbówka

  ,
  • Wiesława Krupińska, Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Osów.

Fotografie z tego wydarzenia obejrzeć można w naszej galerii.


Uwaga Działkowcy

W okresie jesienno-zimowym tj. od 15 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. bramy wjazdowe na teren ogrodu (w piątki) nie będą otwierane.

Przypomina się także o konieczności zabezpieczenia studzienek wodomierzowych na okres zimowy.

Zarząd


Informujemy

Zarząd ROD Skarbówka jest w posiadaniu Kalendarza Działkowca 2020. Kalendarze nieodpłatnie rozprowadzą gospodarze w poszczególnych rejonach (sektorach). Możliwy jest również ich odbiór w Biurze Zarządu.


Przypomnienie

Zarząd ROD Skarbówka przypomina wszystkim dzierżawcom działek o zabezpieczeniu przed okresem zimowym studzienek wodomierzowych i wodomierzy, a także zakręcanie w tych studzienkach zaworów głównych. Proponujemy zabezpieczyć również metalowe krany, które znajdują się na zewnątrz altan.

Pamiętajmy!

Zabezpieczając studzienki dokonajmy odczytu wskazań wodomierza i rozliczmy koszty zużycia wody jeszcze po cenach obowiązujących w tym roku kalendarzowym.

Zarząd ROD Skarbówka


Palenie ognisk ZAKAZANE!

Jesień to wzmożony czas prac porządkowych na działkach. Osłaniamy, zakrywamy, grabimy i sprzątamy. Przypominamy, że nie wolno spalać na działkach żadnych odpadów! Zakazuje tego nie tylko Regulamin ROD (§133 pkt 5), ale przede wszystkim prawo powszechnie obowiązujące – ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W wielu miastach w ogóle nie można palić ognisk, a na pewno na terenie całej Polski jest całkowity zakaz spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi (spalarnia śmieci).

Pomysłów na zagospodarowanie zgrabionych liści jest wiele. Wszystko zależy od tego czy są one zdrowe, czy też porażone przez szkodniki i choroby. Jeśli są zdrowe, możemy przeznaczyć je na materiał do kompostowania (po połączeniu z innymi odpadami organicznymi można uzyskać uniwersalny, tani, doskonały kompost), wykorzystać jako zimowe okrycie bylin wrażliwych krzewianek. Liście buku, dębu, olchy, orzecha rozkładają się bardzo powoli, nawet przez 3 lata. Warto je kompostować w oddzielnym kompostowniku.

Porażonych chorobami liści (w tym również kasztańców) nie należy kompostować. Można je zakopać w ziemi na głębokość co najmniej 30 cm. Koniecznie zajrzyj do październikowego “działkowca”. Opisane tam patenty na liście sprawia, że jesień na działce będzie uporządkowana i bardzo kolorowa.


Oszczędzamy ocieplając

Pragniemy poinformować o podjęciu dalszych prac modernizacyjnych siedziby Zarządu i biura ROD.

Po generalnej wymianie poszycia dachu i rynien, nadszedł czas na ocieplenie budynku. Specjalistyczna firma wykonuje zlecone prace w szybkim tempie. Ściany docieplone styropianem o grubości 12 cm pozwolą na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwają Prezes Waldemar Marek oraz p.Eugeniusz Woźniak. Za kolorystykę elewacji odpowiada główny Gospodarz Obiektów ROD p. Tomasz Rudnicki.


Dzień Działkowca 2019

W dniu 31 sierpnia b.r. o godz. 14:00 w Naszym Ogrodzie rozpoczęły się coroczne obchody Dni Działkowca. Wcześniej przedstawiciele Zarządu wzięli udział w obchodach Okręgowych Dni Działkowca 2019 wystawiając na stoisku dorobek ROD “Skarbówka”, doceniony przez władze OZ PZD.

Dzień był piękny, słoneczny, dorodne plony wyeksponowane w bardzo estetycznym wystroju dopełniały odświętny nastrój, który udzielił się wszystkim przybyłym.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu p. Waldemar Marek witając zaproszonych Gości i Działkowców. Serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz Ogrodu, a najbardziej wyróżniających się uhonorował odznakami i dyplomami. Poruszył również kilka ważnych tematów, kładąc nacisk na konieczność segregacji śmieci. Wątek ekologiczny rozwinęli przedstawiciele Fundacji GREEN, którzy przeprowadzili także konkurs z nagrodami. Nie zabrakło wyśmienitego poczęstunku dla wszystkich zebranych oraz słodyczy i świetnej zabawy dla najmłodszych. Radosne zakończenia tego dnia stanowiła zabawa taneczna dla dorosłych.

Zdjęcia z uroczystości znaleźć można w naszej galerii (kliknij tu aby otworzyć).

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy


Zarząd ROD Skarbówka przypomina

o obowiązku zgłaszania do zarządu w formie pisemnej zamiaru budowy lub rozbudowy altany oraz zamontowania zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) wraz z rysunkami ich lokalizacji na działce, zgodnie z nowym Regulaminem ROD /rozdział V paragraf 43, 44, 45/.


Spotkanie “POD PLATANAMI” czyli Wielki Piknik Pasji

W dniu 19 maja odbyło się XVIII Spotkanie Pod Platanami. Jak co roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem lokalnych społeczników, ich chęcią dzielenia się swoją pasją i zarażania nią innych. W grupie 150 wystawców, po raz pierwszy w tym roku byliśmy również my!

Stoisko ROD “Skarbówka” prezentowało się naprawdę imponująco! Cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców i władz miasta, zostało również docenione przez Organizatorów.

Jako jedni z pięciu wystawiających się organizacji otrzymaliśmy WYRÓŻNIENIE.

Dziękujemy wszystkim Działkowiczom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Zarząd


Opłaty w 2019 roku

Zarząd ROD „Skarbówka” przypomina Państwu o konieczności uregulowania należności finansowych za dzierżawione działki oraz opłat zaległych za zużytą wodę i energię elektryczną, a także za wywóz śmieci i ochronę.

Wpłaty należności realizujemy obowiązkowo do 30 czerwca danego roku. Serdecznie prosimy o dokonywanie wpłat osobiście w Kasie Ogrodów. W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonywać na numer rachunku bankowego Ogrodów.

Numer rachunku bankowego Ogrodu: 09 1540 1085 2001 5317 8969 0001

Opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną regulujemy obowiązkowo w kasie ogrodu, a nie przelewem bankowym.


Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze / Konferencja Delegatów

W dniach 10 i 11 kwietnia w Naszym Ogrodzie odbyły się Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 1 i Koła nr 2, natomiast w dniu 12 kwietnia miały miejsce obrady Konferencji Delegatów. Gościem specjalnym obrad był Prezes Okręgu PZD p. Tadeusz Jarzębak.

Zgodnie z przyjętym planem i regulaminem przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 rok oraz za mijającą kadencję. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu i nastąpiło udzielenie absolutorium. Przyjęto również większością głosów program działania na kolejną kadencję.

Następnie dokonano wyboru organów statutowych ogrodu. Wybrano dziewięcioosobowy skład Zarządu oraz pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej. Na stanowisku Prezesa pozostał p. Waldemar Marek. Wybranym przedstawicielom gratulujemy i życzymy wiele zapału do dalszej pracy na rzecz rozwoju Naszego Ogrodu.

Zdjęcia z tego wydarzenia zamieściliśmy w naszej galerii.


Ochrona

Wewnętrzny Patrol Obywatelski od kilku lat skutecznie dba o ochronę mienia Naszego Ogrodu. Systematycznie też przybywa ilość punktów, gdzie zainstalowane są kamery monitoringu. Pozwala to na szybsze reagowanie w chwili zagrożenia oraz ułatwia identyfikację sprawców. W zapewnieniu bezpieczeństwa wspomaga nas również Policyjny Patrol Konny.


Śmieci w ROD

“Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy z dnia 12 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz 36 Regulaminu ROD, Zarządy ROD są zobowiązane do wyposażenia terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki niepodlegające kompostowaniu.

Usytuowanie kontenera na śmieci na terenie ROD nie może być jednak dowolne. Musi być ono zgodne m.in. z normami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu odległość kontenerów na śmieci na terenach ogrodów działkowych traktowanych jako tereny rekreacji indywidualnej nie może być mniejsze niż 3 m od okien i drzwi altany działkowej oraz 2 m od granic działki rodzinnej. Ponadto kontenery na śmieci powinny być usytuowane w takim miejscu, aby swobodny dostęp do niego mieli zarówno działkowcy, jak i firma odbierająca odpady.

Zarządy ROD, podobnie jak sami działkowcy, zobowiązane są do bania o ład i porządek. Trudno jednak mówić o zachowywaniu ładu i porządku w ogrodzie, gdy działkowcy wrzucają do i obok oznaczonych kontenerów dosłownie wszystko. To, co można niekiedy zobaczyć na publikowanych w internecie zdjęciach budzi niesmak i rodzi pytanie, jakim sposobem w ogrodowych śmietnikach znajdujemy nie tylko odpady zielone, ale również zepsute sprzęty RTV i AGD?

Z nielegalnymi składowiskami odpadów, czy też w większości przypadków wyrzucaniem śmieci w pobliżu kontenerów jest jak z wytyczaniem ścieżek na świeżym, nienaruszonym trawniku. Wystarczy, że jednak osoba przejdzie po trawniku zostawiając ślad, a następne osoby podążającej jej śladami spowodują wydeptanie ścieżki. Podobnie jak w przypadku wyrzucania śmieci wysypisko nie powstanie automatycznie i natychmiast, ale dopiero z czasem, gdy takie zachowanie nie zostanie odpowiednio wcześnie przerwane. Brak odpowiedniej i czasowej reakcji ze strony zarządu ROD niewątpliwie będzie skutkował powstaniem takiego problemu i konieczność podjęcia dodatkowej walki z przyzwyczajeniami ludzi.

O przykładach takich działań doniósł ostatnio Głos Koszaliński, gdzie pod jednym z ogrodów straż miejska trafiła na kolejne dzikie wysypisko, w którym pośród śmieci odnaleziona została nawet legitymacja działkowca, który szybko został zidentyfikowany i ukarany 500 złotowym mandatem wraz z obowiązkiem uprzątnięcia pozostawionych śmieci.”

<źródło: AKTUALNOŚCI ZWIĄZKOWE nr 08, Sierpień 2018>


RODO – Ochrona Danych Osobowych

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy „Skarbówka” informuje, że:

1. Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD).

2. Dane osobowe działkowców są przetwarzane w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) a realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na zarządzie ROD.

3. Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.

4. Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Okres przechowywania danych działkowców to 10 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki lub członkostwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, a przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe.

Zarząd ROD Skarbówka
Dbajmy i chrońmy nasze wspólne mienie!